První historicky doložená zpráva o Bystrém je z roku 1349. Historie obce je velmi bohatá. Při procházkách městem se na každém kroku setkáte s minulostí, ale i se současností. Barokní chrám sv. Jana Křtitele, barokní radnice, renesanční zámek, barokní sochy, z nichž nejkrásnější je Panna Marie Sedmibolestná. Na přelomu 19. a 20. století Bystré navštěvovali a pro svou tvorbu nalézali inspiraci spisovatelka Tereza Nováková a básník Jaroslav Vrchlický. Obec si vybral režisér a scénarista Vojtěch Jasný pro natočení svých filmů Všichni dobří rodáci (1968) a Návrat ztraceného ráje (1998).

Bystré je centrem pro okolí v poskytování veřejných a společenských služeb. Městem prochází cyklistické stezky Krajem Smetany a Martinů a Nové Město - Městečko Trnávka. V zimě je zde možnost lyžování včetně lyžařských vleků v Hamrech.
Kaple Kostel Zámek

Radnice Cesta Hamry-Bystré Minimuzeum
Obec má bohatou minulost spojenou s historií hradu Svojanov. Vedla tudy jedna z nejvýznamnějších obchodních stezek, tzv. Trstenická, pro jejíž obranu byl hrad vystavěn Přemyslem Otakarem II. Po jeho smrti na Moravském poli získal hrad sňatkem s královnou Kunhutou Záviš z Falknštejna. Ten proměnil gotickou pevnost na sídlo evropské úrovně. Roku 1421 obléhal obci Žižka, v letech 1642 - 1645 zde byli Švédové, roku 1646 sem vpadla Selská jízda a v prosinci 1798 tudy táhla ruská vojska proti Napoleonovi. V roce 1786 byl dostavěn farní kostel sv. Petra a Pavla, který je kulturní památkou. Dřív než Svojanov existoval Starý Svojanov, kde je významnou památkou kostel sv. Mikuláše s kněžištěm z 13. stol. a bohatou freskovou výzdobou z doby Karla IV. Nad osadou Předměstí je dobře známé poutní místo zvané Majdalenka. Nachází se zde torzo kostela s kaplí zasvěcené Marii z Magdaly, pochází ze 13. stol. a skrývá nejedno historické překvapení. Obec se stala inspirací pro dílo J. Vrchlic kého, B. Březovského a pro malíře A. Živného. Je rodištěm sólisty ND v Praze Dalibora Jedličky. Obec ožívá při Svojanovském kulturním létě na hradě a hudebním festivalem Zastavení v kostele sv. Mikuláše.
Obec Svojanov Cesta Hamry-obec Svojanov Kostel
Svojanov patří k našim nejstarším hradům. Poprvé je připomínán ve Zbraslavské kronice roku 1287.

HRAD SVOJANOV, Svojanov 569 73, tel./fax 461 744 124, email: info@svojanov.cz

Stálé expozice
Figurální keramika Jana Kutálka
Prodejní výstava replik historického skla

Vstupné:
do expozice dospělí 25,- Kč; děti, důchodci 15,- Kč
do areálu hradu dospělí 6,- Kč; děti, důchodci 3,- Kč
Zahrada Bašta U hradu Celkový pohled

Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností. Již v polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Současně se v tomto období začalo s budováním městských hradeb, určených k ochraně města před vpády cizích vojsk. Mezi výsady královského věnného města patřila významná privilegia stvrzená panovníkem - právo mílové (osídlování), várečné (vaření piva) a hrdelní (soudy a popravy). Tato práva stvrzovala tehdejší význam Poličky v českém království.
Kostel sv.Jakuba Kostel sv.Michala Morový sloup Cesta Hamry-Polička

První osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél veřejné obchodní cesty, zvané později Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou hranici a spojovala Čechy s Moravou. Písemně doložená historie města začíná koncem 11. století, kdy tady kníže Břetislav II. - na místě zřejmě staršího slavníkovského hradiště, zmiňovaného Kosmovou kronikou již k roku 981 - založil buď kostel, nebo benediktinský řádový dům. V polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku a dostal jméno Hora olivetská. Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta, dříve dlouho považovaný za nejstarší kostel v Čechách.
Piaristický chrám Bývalé piaristické gymnázium Piaristická kolej s klášterem Pomník Bedřicha Smetany
Dům U Rytířů Lidový dům Gymnázium Listina Přemysla Otakara I.
Renesanční zámek (UNESCO) Graduál litomyšlský z roku 1563 Interiér
Portmonea
Cesta Hamry-Litomyšl